Każdy klient na stronie „Twój profil” ma możliwość aktualizacji, zmiany danych dotyczących:

  • danych osobowych
  • danych biznesowych
  • książki adresowej (adresy miejsc dostawy)