Stan podstawowy Symbol stanu Określenie stanu Uwagi dotyczące stanu i uzupełnienie oznaczenia cyfrowego
Surowy F  pg, pz, pw, pp, pc, pt, ps, pm, pk, pe, pi wytworzony (surowy) – dotyczy wyrobów kształtowanych w procesach, w których nie ma specjalnej kontroli warunków cieplnych i umocnienia  Nie określa się w tym przypadku granic własności mechanicznych.
Wyżarzony O  r wyżarzony – dla wyrobów zyskujących ustalone własności po procesie wytwarzania na gorąco  Wyżarzanie do osiągnięcia najniższej wytrzymałości
O1  m obrobiony cieplnie w czasie i temp. zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schłodzonych do temp. pokojowej  Stosowany do wyrobów, które są obrobione mechanicznie przed przesycaniem, własności mechaniczne nie są określone.
O2  - obrobiony cieplno – plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności  Stosowany do wyrobów, które są formowane plastycznie przed przesycaniem
O3  j ujednorodniony  Stosowany do walcówki i taśm odlewanych w sposób ciągły, które są poddawane wygrzewaniu w wysokie temp. w celu redukcji segregacji.
Umocniony zgniotem H11  - lekko umocniony

Stan umocniony zgniotem stosuje się do wyrobów poddanych przeróbce plastycznej na zimno po wyżarzeniu, po p.p. na gorąco lub p.p. na zimno i po częściowym wyżarzeniu lub stabilizacji. Określony jest poziom własności mechanicznych. Cyfry po literze H oznaczają:

  • pierwsza – rodzaj obróbki cieplnej
  • druga – stopień umocnienia identyfikowany minimalną wartością Rm

alinox-tabela-1.jpg

  • trzecia – wskazuje na zmianę stanu dwucyfrowego lub inne istotne cechy charakterystyczne czy specjalne procesy. umocniony zgniotem Szczegóły określa norma
H12  - umocniony wyłącznie zgniotem

 1/4 twardy

1/2 twardy

3/4 twardy

4/4 twardy

H14 z 2
H16  z 4
H18  -
H19  z 6  ekstra twardy
H22  z 9 wzmocniony i częściowo wyżarzony 1/4 twardy

1/2 twardy

3/4 twardy

4/4 twardy

 H24  z 2 r
 H26  z 4 r
 H28  -
 H32  -  umocniony i stabilizowany 1/4 twardy

1/2 twardy

3/4 twardy

4/4 twardy

 H34  z 2 s
 H36  z 4 s
 H38  -
 H42  z 6 s umocniony i malowany lub lakierowany 1/4 twardy

1/2 twardy

3/4 twardy

4/4 twardy

 H44  -
 H46  -
 H48  -
Przesycony  W  te przesycony (niestabilny  Oznaczenie to ma tylko zastosowanie do stopów, które po przesyceniu samoczynnie starzą się w temperaturze pokojowej i okres starzenia jest określony (np. W 1/2 h)
 W5x  - przesycony (niestabilny) i odprężony  W oznaczeniu tego stanu stosuje się drugą cyfrę (x) określającą sposób odprężenia, wielkość odkształcenia trwałego dla danego typu wyrobów. Szczegóły określa norma.
Obrobiony cieplnie do uzyskania stabilnych stanów innych niż F, O i H  T1  tc schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu

Oznaczenie stosuje się do wyrobów, które są obrobione cieplnie z dodatkowym umocnieniem lub bez, do uzyskania stabilnych stanów.

Do oznaczeń T1 do T9 może być dodana jedna lub więcej cyfr w celu określenia wariantu obróbki tj. jednego lub kilku następujących procesów:

  • przesycanie i/lub proces wydzielenia,
  • suma odkształcenia na zimno po przesyceniu,
  • odprężanie

alinox-tabela-2.jpg

X nie może być używany – możliwe wykorzystanie w przyszłości.

Szczegóły określa norma

 T2  - schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
 T3  tk przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
 T4  ta przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
 T5  td schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony
 T6  tb przesycony, a następnie sztucznie starzony
 T7  - przesycony i przestarzony/stabilizowany
 T8  ti przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony
 T9  tj przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno