WARUNKI

Klient niezależnie od ilości formatek (ich powierzchni) dokonuje zamówienia całych płyt plus dodatkowo usługę cięcia. Elementy, które pozostają z płyty (odpady) zostają przesyłane wraz z formatkami Klientowi, na jego życzenie mogą pozostać w magazynie Alinox w celu utylizacji. W celu złożenia zamówienia należy podać wymiary formatek, ilość oraz kierunek cięcia formatek.

OPTYMALIZACJA CIĘCIA

Firma Alinox posiada nowoczesne oprogramowanie optymalizujące cięcie formatek, dzięki czemu ograniczamy do minimum ilość odpadów. Tym samym obniżamy koszty cięcia formatek dla naszych Klientów.

KOSZT CIĘCIA FORMATEK

Zawiera koszt płyty będącej materiałem bazowym oraz koszt usługi cięcia liczony wg. krawędzi formatki. Koszt cięcia jest zależny od grubości płyty i zwiększa się proporcjonalnie wraz z grubością ciętego materiału.