WARUNKI

Klient niezależnie od ilości formatek (ich powierzchni) dokonuje zamówienia całych płyt plus dodatkowo usługę cięcia formatek. Elementy które pozostają z płyty (odpady) zostają przesyłane wraz z formatkami Klientowi, na jego życzenie mogą pozostać w magazynie Alinox w celu utylizacji. W celu złożenia zamówienia należy podać wielkości formatek, ilość oraz kierunek cięcia formatek.

OPTYMALIZACJA CIĘCIA

Spółka Alinox posiada nowoczesne oprogramowanie optymalizujące cięcie formatek, dzięki temu któremu ograniczamy do minimum ilość odpadów. Tym samym obniżamy do minimum koszty formatek dla naszych Klientów.

KOSZT CIĘCIA

Koszt cięcia to koszt płyty będącej materiałem bazowym oraz koszt usługi cięcia liczony po krawędzi formatek. Koszt cięcia jest zależny od grubości płyty.