Wszystkie produkty oferowane przez Alinox | Metale i Tworzywa Sztuczne posiadają pełną dokumentacje. Na stronie produktu w zakładce „Dokumentacja” znajdują się linki do pobrania kart katalogowych produktów w języku polskim i angielskim oraz skany odpowiednich certyfikatów i aprobat.

Opisy produktów i dokumentacja techniczna jest sporządzana na podstawie danych dostarczonych przez producenta. Firma Alinox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronie i dostarczaną dokumentacje techniczną.