Wszystkie produkty oferowane przez Alinox | Tworzywa Sztuczne. posiadają pełną dokumentacje. Na stronie produktu w zakładce „Dokumentacja” znajdują się linki do pobrania kart katalogowych produktów w języku polskim i angielskim oraz skany odpowiednich certyfikatów i aprobat.

Opisy produktów i dokumentacja techniczna sporządzana na podstawie danych dostarczonych przez producenta. Alinox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronie i dostarczaną dokumentacje techniczną.